Szanowni Państwo,

konferencja została przeniesiona na platformę MS TEAMS, osoby zarejestrowane otrzymały link do konferencji na adresy mailowe podane przez Państwa w formularzu Clickmeeting lub adresy podane przy zakupie szkolenia. 

 

 

„ Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową”

Termin i forma konferencji

15 października 2020r., online (szczegóły zostaną przesłane mailem do zarejestrowanych uczestników)

Przedmiot konferencji

Przedmiotem konferencji jest metodyka pracy sędziego i doradcy restrukturyzacyjnego oraz dobre zasady współpracy pomiędzy tymi organami. Wystąpienia prelegentów oraz dyskusja będą koncentrowały się na tym jak szybko, skutecznie i efektywnie prowadzić postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Program konferencji

9.00 – 11.00 Panel I

Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową przez doradcę restrukturyzacyjnego

Moderator – doradca restrukturyzacyjny dr Patryk Filipiak, UAM

 1. Czego nie wie sędzia o pracy doradcy restrukturyzacyjnego? – doradca restrukturyzacyjny dr Patryk Filipiak, UAM
 2. Prowadzenie akt przez doradcę restrukturyzacyjnego – doradca restrukturyzacyjny Anna Michalska
 3. Dobre praktyki w zakresie zwołania i prowadzenia zgromadzenia wierzycieli – doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski, doktorant IPUiR, Uczelnia Łazarskiego
 4. Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych – doradca restrukturyzacyjny Sławomir Bohdziewicz

11.00 – 11.30 – dyskusja

11.30 – 11.45 – przerwa

11.45 – 13.30 Panel II

Jak skutecznie i szybko prowadzić upadłość konsumencką?  – dyskusja

sędzia, dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor IPUiR, Uczelnia Łazarskiego,

doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski, doktorant IPUiR, Uczelnia Łazarskiego,

sędzia Paweł Stosio,

13.30 – 14.00 – przerwa

14.00 – 14.15 – komunikaty

Stan zaawansowania prac związanych z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych – zastępca Dyrektora Departamentu  Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszka Wilczek

Stan zaawansowania prac związanych z implementacją Dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej – sędzia, dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor IPUiR, Uczelnia Łazarskiego

14.30 – 16.30 Panel III

Zarządzanie wydziałem, referatem oraz sprawą upadłościową i restrukturyzacyjną

Moderator – sędzia, dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor IPUiR, Uczelnia Łazarskiego

 1. Czego nie wie doradca restrukturyzacyjny o pracy sędziego? – sędzia Łukasz Lipowicz
 2. Dobre praktyki w zakresie składu sądu czyli na co pozwala bądź nie pozwala SLPS i jakie zmiany są potrzebne? – sędzia Anna Stankiewicz
 3. Jak efektywnie zarządzać referatem czyli czy jest nam potrzebny kalendarz czynności? – sędzia Paweł Stosio
 4. Dobre praktyki w zakresie prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego – sędzia dr Piotr Kędzierski
 5. Dobre praktyki w zakresie zarządzania sprawą upadłościową – sędzia Dariusz Szymczak

16.30 – 17.00 – dyskusja

Prelegenci:

Sędziowie

dr hab. Anna Hrycaj – Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

dr Piotr Kędzierski – Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy orzekający w XVIII Wydziale Gospodarczym do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W listopadzie 2018 roku z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską pt. Powstanie i rejestracja spółki z o.o., której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy, przygotowaną pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ustrojowego prawa spółek, prawa zobowiązań, a także prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Łukasz Lipowicz – Przewodniczący XI Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu; członek komisji egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości w celu przeprowadzenia egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Anna Stankiewicz – Przewodnicząca VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

Paweł Stosio – Przewodniczący XIX Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (jedyny wydział w Polsce dedykowany do spraw upadłości konsumenckiej)

Dariusz Szymczak – Przewodniczący VII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Koszalinie

Doradcy restrukturyzacyjni

Sławomir Bohdziewicz – Doradca restrukturyzacyjny. Prowadzi działalność konsultingową w zakresie restrukturyzacji, wsparcia procesów sprzedaży/nabycia przedsiębiorstw oraz wycen aktywów, w tym wartości niematerialnych.

Dr Patryk Filipiak – Adwokat, doradca restrukturyzacyjny i partner w kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. Doktor nauk prawnych. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów upadłościowych. Jest autorem kilkunastu publikacji obejmujących tematykę prawa upadłościowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz postępowania cywilnego, a także współautorem komentarza do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacji, prawa spółek handlowych oraz M&A.

Anna Michalska – Prawnik, doradca restrukturyzacyjny. Specjalizuje się w prawie upadłościowym oraz procesach restrukturyzacji, a także w prawie cywilnym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po złożeniu z wynikiem pozytywnym organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości egzaminu uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 867. Uczestniczyła w licznych szkoleniach organizowanych przez KSSiP, w tym z zakresu ekonomii i finansów prowadzone w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Bartosz Sierakowski – Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współpraca między uczelniami

Konferencja jest efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. To już piąta z cyklu konferencji naukowych, których przedmiotem jest problematyka postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Szczególnie serdecznie zapraszamy uczestników naszych poprzednich wydarzeń.

Rejestracja na konferencje

Opłaty

 1. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – bezpłatnie (prosimy o kontakt mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl lub ipuir@lazarski.edu.pl)
 2. Dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 150zł
 3. Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjncyh – 230zł
 4. Dla pozostałych osób – 270zł

Kody rabatowe zostaną dostarczone mailowo członkom poszczególnych grup. W przypadku braku maila z informacją prosimy o kontakt:

kontakt@praktykszkolenia.pl lub ipuir@lazarski.edu.pl

Kod rabatowy prosimy wpisać w koszyku przed dokonaniem wpłaty, cena zostanie skorygowana. Po zakupieniu biletu na konferencję, prosimy wejść w produkt “Konferencja online: Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową”, następnie pod obrazkiem w zakładkę “Szkolenie” znajdującej się obok zakładki “Opis”, gdzie znajdą Państwo hiperłącze (czerwona czcionka) do formularza rejestacyjnego.

Certyfikat uczestnictwa:

Udział w konferencji w wymiarze 9 godzin lekcyjnych (45min) udokumentowany zostanie Certyfikatem, uprawniającym do uzyskania na jego podstawie punktów doskonalenia zawodowego we właściwej okręgowej radzie adwokackiej oraz okręgowej izbie radców prawnych.

Regulamin konferencji (zobacz) 

BILET (rejestracja)

 • Zarejestruj
Zapomniałeś hasło? Wprowadź email. Otrzymasz od nas email z linkiem do utworzenia nowego hasła.