ZGROMADZENIE WIERZYCIELI

Już wkrótce zapraszamy na cykl szkoleń “ZGROMADZENIE WIERZYCIELI“:

  • odc.1 – Przebieg i organizacja zgromadzenia wierzycieli,
  • odc.2 – Arkusz kalkulacyjny do przygotowania spisu obecności, spisu głosów oraz wyników głosowania i symulacji z art. 113 p.r.

Każde szkolenie omawia i analizuje problem oparty na konkretnym stanie faktycznym.

Punkty dla radców prawnych

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust. 3 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych  (załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 11 grudnia 2015 r.) za 1 godzinę lekcyjną uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez innego organizatora niż samorząd radców prawnych przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Punkty dla adwokatów

Zgodnie z § 17 w zw. z § 4 pkt b) w zw. z § 7 uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” za udział w 1 godzinie szkolenia przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Uwagi ogólne o postępowaniu restrukturyzacyjnym

Cykl szkoleń „Uwagi ogólne o postępowaniu restrukturyzacyjnym” przedstawia ogólne instytucje postępowania restrukturyzacyjnego. Zagadnienia poruszane w tym cyklu są wspólne dla wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Szkolenia z zakresu zagadnień ogólnych postępowania restrukturyzacyjnego są skierowane głównie do doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów radcowskich i adwokackich, pracowników banków oraz firm leasingowych. Spis odcinków:

  • odc. 1 – Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
  • odc. 2 – 15% spornych wierzytelności,
  • odc. 3 – Zbieg wniosków i postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych .

Każde szkolenie omawia i analizuje problem oparty na konkretnym stanie faktycznym.

Punkty dla radców prawnych

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust. 3 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych  (załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 11 grudnia 2015 r.) za 1 godzinę lekcyjną uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez innego organizatora niż samorząd radców prawnych przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Punkty dla adwokatów

Zgodnie z § 17 w zw. z § 4 pkt b) w zw. z § 7 uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” za udział w 1 godzinie szkolenia przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Już wkrótce zapraszamy na cykl szkoleń “Postępowanie o zatwierdzenie układu”:

  • odc. 1 – Postępowanie o zatwierdzenie układu – przebieg,
  • odc. 2 – Postępowanie o zatwierdzenie układu – Metodyka pracy na linii dłużnik-nadzorca układu-wierzyciele,
  • odc. 3 – Postępowanie o zatwierdzenie układu – Metodyka pracy na linii nadzorca układu – sąd restrukturyzacyjny.

  • Zarejestruj
Zapomniałeś hasło? Wprowadź email. Otrzymasz od nas email z linkiem do utworzenia nowego hasła.