UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Cykl szkoleń „Upadłość konsumencka” przedstawia przebieg postępowania upadłościowego osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej według przepisów obowiązujących od 24 marca 2020r. Szkolenia z zakresu upadłości konsumenckiej są skierowane głównie do doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów radcowskich i adwokackich, pracowników opieki społecznej.

Każde szkolenie omawia i analizuje problem oparty na konkretnym stanie faktycznym.

Punkty dla radców prawnych

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust. 3 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych  (załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 11 grudnia 2015 r.) za 1 godzinę lekcyjną uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez innego organizatora niż samorząd radców prawnych przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Punkty dla adwokatów

Zgodnie z § 17 w zw. z § 4 pkt b) w zw. z § 7 uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” za udział w 1 godzinie szkolenia przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA

Odcinki:

  • Odc.1 – Istota i przebieg postępowania o zatwierdzenie warunków przygotowanej likwidacji – od wniosku do prawomocnego zatwierdzenia warunków sprzedaży,
  • Odc.2 – Pre-pack – od prawomocnego zatwierdzenia warunków sprzedaży do zawarcia umowy oraz prawnomaterialne skutki pre-packu

Punkty dla radców prawnych

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust. 3 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych  (załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 11 grudnia 2015 r.) za 1 godzinę lekcyjną uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez innego organizatora niż samorząd radców prawnych przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Punkty dla adwokatów

Zgodnie z § 17 w zw. z § 4 pkt b) w zw. z § 7 uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” za udział w 1 godzinie szkolenia przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Czynności syndyka i nadzorcy sądowego

Już wkrótce zapraszamy na cykl szkoleń Czynności syndyka i nadzorcy sądowego“:

  • odc. 1 – Nowe obowiązki doradców restrukturyzacyjnych – prowadzenie akt sądowych.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Już wkrótce zapraszamy na cykl szkoleń “DOCHODZENIE ROSZCZEŃ WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM”:

  • odc. 1 – Zgłoszenie wierzytelności
  • odc. 2 – Sporządzanie i treść listy wierzytelności
  • odc. 3 – Zaskarżanie listy wierzytelności
  • odc. 4 – Zatwierdzanie listy wierzytelności oraz lista wierzytelności jako tytuł egzekucyjny

  • Zarejestruj
Zapomniałeś hasło? Wprowadź email. Otrzymasz od nas email z linkiem do utworzenia nowego hasła.