Konferencja online: Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową

(0 Opini)
Bezpłatne
Produkty-4-2

Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową

 

Termin i forma konferencji

15 października 2020r., online (szczegóły zostaną przesłane mailem do zarejestrowanych uczestników)

Przedmiot konferencji

Przedmiotem konferencji jest metodyka pracy sędziego i doradcy restrukturyzacyjnego oraz dobre zasady współpracy pomiędzy tymi organami. Wystąpienia prelegentów oraz dyskusja będą koncentrowały się na tym jak szybko, skutecznie i efektywnie prowadzić postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Program konferencji

9.00 – 11.00 Panel I

Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową przez doradcę restrukturyzacyjnego

Moderator – doradca restrukturyzacyjny dr Patryk Filipiak, UAM

 1. Czego nie wie sędzia o pracy doradcy restrukturyzacyjnego? – doradca restrukturyzacyjny dr Patryk Filipiak, UAM
 2. Prowadzenie akt przez doradcę restrukturyzacyjnego – doradca restrukturyzacyjny Anna Michalska
 3. Dobre praktyki w zakresie zwołania i prowadzenia zgromadzenia wierzycieli – doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski, doktorant IPUiR, Uczelnia Łazarskiego
 4. Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych – doradca restrukturyzacyjny Sławomir Bohdziewicz

11.00 – 11.30 – dyskusja

11.30 – 11.45 – przerwa

11.45 – 13.30 Panel II

Jak skutecznie i szybko prowadzić upadłość konsumencką?  – dyskusja

sędzia, dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor IPUiR, Uczelnia Łazarskiego,

doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski, doktorant IPUiR, Uczelnia Łazarskiego,

sędzia Paweł Stosio,

13.30 – 14.00 – przerwa

14.00 – 14.15 – komunikaty

Stan zaawansowania prac związanych z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych – zastępca Dyrektora Departamentu  Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszka Wilczek

Stan zaawansowania prac związanych z implementacją Dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej – sędzia, dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor IPUiR, Uczelnia Łazarskiego

14.30 – 16.30 Panel III

Zarządzanie wydziałem, referatem oraz sprawą upadłościową i restrukturyzacyjną

Moderator – sędzia, dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor IPUiR, Uczelnia Łazarskiego

 1. Czego nie wie doradca restrukturyzacyjny o pracy sędziego? – sędzia Łukasz Lipowicz
 2. Dobre praktyki w zakresie składu sądu czyli na co pozwala bądź nie pozwala SLPS i jakie zmiany są potrzebne? – sędzia Anna Stankiewicz
 3. Jak efektywnie zarządzać referatem czyli czy jest nam potrzebny kalendarz czynności? – sędzia Paweł Stosio
 4. Dobre praktyki w zakresie prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego – sędzia dr Piotr Kędzierski
 5. Dobre praktyki w zakresie zarządzania sprawą upadłościową – sędzia Dariusz Szymczak

16.30 – 17.00 – dyskusja

Prelegenci:

Sędziowie

dr hab. Anna Hrycaj – Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

dr Piotr Kędzierski – Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy orzekający w XVIII Wydziale Gospodarczym do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W listopadzie 2018 roku z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską pt. Powstanie i rejestracja spółki z o.o., której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy, przygotowaną pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ustrojowego prawa spółek, prawa zobowiązań, a także prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Łukasz Lipowicz – Przewodniczący XI Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu; członek komisji egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości w celu przeprowadzenia egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Anna Stankiewicz – Przewodnicząca VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

Paweł Stosio – Przewodniczący XIX Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (jedyny wydział w Polsce dedykowany do spraw upadłości konsumenckiej)

Dariusz Szymczak – Przewodniczący VII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Koszalinie

Doradcy restrukturyzacyjni

Sławomir Bohdziewicz – Doradca restrukturyzacyjny. Prowadzi działalność konsultingową w zakresie restrukturyzacji, wsparcia procesów sprzedaży/nabycia przedsiębiorstw oraz wycen aktywów, w tym wartości niematerialnych.

Dr Patryk Filipiak – Adwokat, doradca restrukturyzacyjny i partner w kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. Doktor nauk prawnych. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów upadłościowych. Jest autorem kilkunastu publikacji obejmujących tematykę prawa upadłościowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz postępowania cywilnego, a także współautorem komentarza do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacji, prawa spółek handlowych oraz M&A.

Anna Michalska – Prawnik, doradca restrukturyzacyjny. Specjalizuje się w prawie upadłościowym oraz procesach restrukturyzacji, a także w prawie cywilnym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po złożeniu z wynikiem pozytywnym organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości egzaminu uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 867. Uczestniczyła w licznych szkoleniach organizowanych przez KSSiP, w tym z zakresu ekonomii i finansów prowadzone w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Bartosz Sierakowski – Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współpraca między uczelniami

Konferencja jest efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. To już piąta z cyklu konferencji naukowych, których przedmiotem jest problematyka postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Szczególnie serdecznie zapraszamy uczestników naszych poprzednich wydarzeń.

Rejestracja na konferencje

Opłaty

 1. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – bezpłatnie (prosimy o kontakt mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl lub ipuir@lazarski.edu.pl)
 2. Dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 150zł
 3. Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 230zł
 4. Dla pozostałych osób – 270zł

Kody rabatowe zostaną dostarczone mailowo członkom poszczególnych grup. W przypadku braku maila z informacją prosimy o kontakt:

kontakt@praktykszkolenia.pl lub ipuir@lazarski.edu.pl

Kod rabatowy prosimy wpisać w koszyku przed dokonaniem wpłaty, cena zostanie skorygowana. Po zakupieniu biletu na konferencję, prosimy wejść w produkt “Konferencja online: Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową”, następnie pod obrazkiem w zakładkę “Szkolenie” znajdującej się obok zakładki “Opis”, gdzie znajdą Państwo hiperłącze (czerwona czcionka) do formularza rejestacyjnego.

Certyfikat uczestnictwa:

Udział w konferencji w wymiarze 9 godzin lekcyjnych (45min) udokumentowany zostanie Certyfikatem, uprawniającym do uzyskania na jego podstawie punktów doskonalenia zawodowego we właściwej okręgowej radzie adwokackiej oraz okręgowej izbie radców prawnych.

Regulamin konferencji (zobacz) 

Rejestracja (krok po kroku)

Informacje

 • Produkty 1
 • Quizy 0
 • Studenci 104
 • Certyfikat Nie
 • Oceny Tak

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Bezpłatne

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.