NOWA USTAWA DEWELOPERSKA CZYNNOŚCI NOTARIALNE Z UDZIAŁEM SYNDYKA/ZARZĄDCY DEWELOPERA ZMIANY W UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI DEWELOPERÓW

User Avatar
(0 Opini)
Bezpłatne
Produkty (18) (1)

WEBINARIUM ARCHIWALNE:

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA     CZYNNOŚCI NOTARIALNE Z UDZIAŁEM SYNDYKA/ZARZĄDCY DEWELOPERA      ZMIANY W UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI DEWELOPERÓW

11 września 2021 r.

Forma: szkolenie online na platformie MS TEAMS

Organizator: Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego; praktykszkolenia.pl

Termin: 11 września 2021r., godz. 9.00 – 16.00
Forma: szkolenie online 

Prelegenci

dr Małgorzata Muszalska –Doktor nauk prawnych, notariusz w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Rady Izby Notarialnej w Poznaniu, członek Rady Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, członek centrum naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego.

Bartosz Sierakowski Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:

 • „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy” (Warszawa 2017, DGP)
 • „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz.” red. prof. KUL dr hab. Rafał Sura, dr hab. Patrycja Zawadzka, r. pr. Piotr Zimmerman (Warszawa 2017, CH Beck),
 • „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.” red. A. Hrycaj, P. Filipiak, (Warszawa 2016, Wolters Kluwer).

Prowadzi badania nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia tzw. zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności. 

Paweł Buza – doradca restrukturyzacyjny.

 

PROGRAM

Broszura

Dr Małgorzata Muszalska

Część I

 1. Porównanie zakresu podmiotowego ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 2011 roku (Ustawa 1 ) oraz ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 2021 roku (Ustawa 2)
 2. Porównanie zakresu przedmiotowego Ustawy 1 i Ustawy 2
 3. Główne kierunki zmian ustawowych, poza zmianą zakresu podmiotowego            i przedmiotowego wymienionych ustaw

Cześć II

 1. Rodzaje umów zawieranych w świetle Ustawy 1 i Ustawy 2
 2. Obowiązki zbywców przed zawarciem umowy, zgodnie z Ustawą 2
 3. Treść umów zawieranych na podstawie Ustawy 2, kary umowne, odsetki oraz prawo odstąpienia od umowy

Część III

 1. Rachunki powiernicze, zasady wpłat i wypłat środków, rola banków i Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego oraz rola notariusza
 2. Zasady i tryb dokonywania odbioru przedmiotu umowy oraz zmiany zakresu odpowiedzialności stron

Doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski/Paweł Buza

Część IV                            

 1. Czynności notarialne z udziałem dewelopera w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 2. Czynności notarialne z udziałem zarządcy dewelopera w postępowaniu sanacyjnym
 3. Sprzedaż nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, z zachowaniem ciążących na niej ograniczonych praw rzeczowych, na rzecz przedsiębiorcy, który przejąłby zobowiązania wobec nabywców i zobowiązałby się do kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 4. Czynności notarialne z udziałem syndyka
 5. Sprzedaż przez syndyka nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, przedsiębiorcy, który zobowiąże się do kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Część V

 1. Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym deweloperów wprowadzone ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 2021 roku (Ustawa 2)
 2. Zmiany w postępowaniu upadłościowym deweloperów wprowadzone ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 2021 roku (Ustawa 2)

Opłaty

 1. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy  anna.hrycaj@lazarski.pl
 2. Dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 365,85 zł netto + 23% VAT = 450,00 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
 3. Dla pozostałych osób – 487,80 zł netto + 23% VAT = 600,00 zł brutto

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24, prosimy o kontakt:

kontakt@praktykszkolenia.pl

Kod rabatowy prosimy wpisać w koszyku przed dokonaniem wpłaty (pole: kod kuponu), cena zostanie skorygowana automatycznie.

Regulamin szkolenia (zobacz)

Informacje

 • Produkty 0
 • Quizy 0
 • Studenci 5
 • Certyfikat Nie
 • Oceny Tak

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Bezpłatne

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.