Wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej.

User Avatar
(0 Opini)
Netto: 47.15zł
Brutto: 58.00zł
wynagrodzenie-syndyka-wynagrodzenie-nadzorcy-sadowego

Opis szkolenia

(stan prawny: 28 kwietnia 2020)

Szkolenie przedstawia dłużnika Jarosława Brona, wobec którego zostało otwarte postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Podczas szkolenia, na podstawie konkretnych propozycji układowych wyliczymy wynagrodzenie nadzorcy sądowego i omówimy formy jego wypłaty. Dokonamy też porównania wynagrodzenia nadzorcy sądowego z wynagrodzeniem, które mógłby uzyskać doradca restrukturyzacyjny, gdyby pełnił funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym Jarosława Brona.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • ile wyniesie wynagrodzenie nadzorcy sądowego i w jaki sposób może być wypłacane;
 • ile wyniesie i jak będzie wypłacone wynagrodzenie gdyby układ miał charakter układu likwidacyjnego;
 • ile mogłoby wynosić wynagrodzenie syndyka gdyby Jarosław Bron złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i upadłość byłaby prowadzona według przepisów Tytułu V;
 • ile mogłoby wynosić wynagrodzenie syndyka gdyby upadłość Jarosława Brona była prowadzona według przepisów ogólnych;

Prowadzący

Anna Hrycaj

Szkolenie zawiera:

 • Szkolenie on-line: Upadłość konsumencka odc.5 – Wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej. (nagranie: 52 min)
 • Wyciąg z przepisów (PDF)
 • Kazus (PDF)
 • Prezentacja multimedialna (PDF)
 • Obliczanie wynagrodzenia nadzorcy sądowego w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (Excel)
 • Certyfikat uczestnictwa (PDF, generowany automatycznie po zakończeniu szkolenia – przycisk “Zakończ Kurs”)

Doskonalenie zawodowe

Punkty dla radców prawnych

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust. 3 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych  (załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 11 grudnia 2015 r.) za 1 godzinę lekcyjną uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez innego organizatora niż samorząd radców prawnych przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Punkty dla adwokatów

Zgodnie z § 17 w zw. z § 4 pkt b) w zw. z § 7 uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” za udział w 1 godzinie szkolenia przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Informacje

 • Produkty 2
 • Quizy 0
 • Poziom umiejętności Wszystkie poziomy
 • Język Język angielski
 • Studenci 48
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Tak

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Netto: 47.15zł
Brutto: 58.00zł

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.