zal

Marzena Zalewska

Radca prawny
Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji
Majątku Skarbu Państwa
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej, transakcjach typu M&A, procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz nadzorze właścicielskim spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa oraz grup kapitałowych. Obecnie Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach którego min. realizowane są zadania związane z finansowaniem restrukturyzacji w ramach programu Polityka Nowej Szansy.

  • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.